Spojenie muža a ženy v posvätnej geometrii

Ak by sme sa cheli pozrieť na spojenie muža a žeany cez matematiku a geometriu urobil by som tak jedine posvätnou geometriou. Tá sa nachádza všade vôkol nás. To je obrovská výzva pre mňa. Posvätná geometria je nesmierne komplikovaná a mne ako matematickému laikovi ide z toho hlava prasknúť. Avšak zadefinujme si teda základné pojmy. Pomaly vás privediem k hlavnej myšlienke dňa. Krok za krokom sa dostaneme ku môjmu vnemu-odkazu, ktorý som v tom videl v aktuálnom období môjho života.

stvorec a kruh v posvatnej geometrii

Kruh

Reprezentuje jednotu, je to symbol zosilnenia a umocnenia. Jeho krivky sú jemné, nemá začiatok ani koniec. Smer mení pozvpoľna. Kruh reprezentuje ženský aspekt.

Štvorec

Jeho hrany sú ostré a majú priame smerovanie menia smer v 90 stupňových uhloch. Hranaté štruktúry a teda aj štvorec reprezentuje mužský aspekt.

Leonardov kánon a špirála

Leonardo rozdelil obrázok ôsmimi ulopriečkovými líniami, ktoré spojujú stredy a rohy protiľahlých strán a štvrocov.

leonardo da vicni kanon uhlopriecky

Z toho vychádza 8 špirál okolo tela, každá pre jeden obdĺžnik zlatého rezu. Počiatky majú v 8 mich štvorcoch.

osem spiral podla zlateho rezu

Osem špirál má 8 stredov okolo stredu ľudského tela (tmavé obdĺžniky). Leonardo namaľoval tieto malé línie, ktoré vytvárajú sieť pokrývajúcu ľudské telo. Máme tak 4 stredové a 8 obklopujúcih štvrocov. Tí, čo poznajú posvätnú geometriu asi vedia, že to je analógia stvorenia človeka, zájkladných 8 buniek tela.

leonardov  kánon a mriežka

Osem pôvodných štvorcov a Leonardova mriežka

4 svetlé štvorce sú 4 stredové štvorce ľudskéo tela v okolí kde sa nachádza 8 pôvodných buniek. V 8 mich tmavých štvorchoch majú začiatok špirály.

fibonacciho muzksa a zenska spirala

Ak si nakreslíme mriežku s 64 štvrocami a začleníme do neho špirálový vzorec dostaneme nasledujúcii obrázok.

muzska a zenska spirala

Pričom počiatočné mužské a ženské body su dané nasledovne, viď obrázok nižšie.

pociatocnebody

Spojenie mužskej a ženskej špirály v jedno: muŽena

Teraz si zoberieme mužskú a ženskú špirálu a pozrieme sa na ňu cez Leonardovu mriežku. Čo vidíme? Jasný prieniek mužskej a ženskej špirály v dvoch štvorcoch. Ak by sme v tom cheli hľadať OBRAZY, mne to pripomína dve telá v zplynutí. Vidíte to?

pociatocne_body

Prienik mužskej a ženskej špirály (podstaty) v oblasti srdca

No a teraz si zoberme Leonardovu mriežku, prienik špirál aplikujme na Leonardov kánon. čo vidíme? Presne tak, špirály sa stretatajú v oblasti medzi 3-ťou a 4-tou čakrou. Všimite si, že modrá špirála ide cez hlavu a ružová cez nulový bod. Náhoda? To vôbec nie, to mi len potvrďuje prečo muži veci riešia logicky cez hlavu (Ľ-hemisféra) a ženy pocitovo-intuitívne (P-hemisféra). Všimnite si aj prechod ž. špirály cez nulový bod. Bod zrodenia. Cez lono ženy. Žena dáva život, pomáha zrodiť to nové. Sú to pocity ktoré muži len ťažko niekedy zažijú. I tam je ukrytý jeden zo zákaldných rozdielov. Ženy sú úzko späté s bodom ALEF NULA, kde je brána do iného sveta ako sa hovorí.

prienik muzskej a zenskej casti spiraly

prienik_velky_leonardo

Spojenie muža a ženy do jednoty v posvätnej geometrii

Dá sa povedať, že spojenie muža a ženy (muŽena) nastáva v oblasti medzi 3-ťou čakrou solar plexus hneď nad bruchom a 4-tou srdcovou čakrou. V našom strede, tam by sme mali pociťovať skutočné prepojenie. Olasť 3tej čakry reprezentuje ŽIVOT. Myslím si, že prienik týchto špirál v tejto lokalite nie je náhodou. Keď milujeme, milujeme SRDCOM a cítime to bruchom. Je tak? Nie nadarmo sa hovorí “mala som motýle v bruchu”. muŽena je teda stav absolútneho splynutia mužskej a ženskej podstaty v jedno. V našom strede. Tak som to aspoň pochopil ja aplikovaním posvätnej geometrie na kresby Leonarda da Vinciho.

prienik_spiral_cakry leonardo da vinci

Dekódovanie pojmu “muŽena” Staroslovienčinou

Pozrime sa na to aj z iného a to našeho zdroja. Dekódujme si tento pojem cez OBRAZY naších predkov. Aktivujeme tak P-polovicu mozgu a obrazové vnímanie sveta.

muzena_v_obrazku

Ve; - muž – jeho poslaním je uvádzať myšlienky do života

;tyf žena – rodí mnohorozmernú pozemskú formu života na počiatku

 

mužena = Ve;tyf

Centrálnym bodom je bukvica ŽIVOT, ktorá upúta na prvý pohľad. Spojením muža a ženy v jednote vzniká nový život. Čo korešponduje aj s začiatkom fibonacciho špirál v oblasti tretej čakry.

  • 1. Myšlienka ktorej poslaním je stvoriť pozemskú formu života v 5 tich elementoch bola už známa naším predkom Azom- bohom žijúicim na zemi
  • 2. Múdrosť zjednotenia života v jej 5-tich elementoch nám známa naším predkom
  • 3. Myšlienka zjednocuje nový život v jeho mnohorozmernej forme a tvorí boha žijúceho na zemi

opačné preklady: od následku k príčine

  • 4. Boh žijúci na zemi ktorému je známa pozemská mnohorozmernosť sa približuje k mysleniu
  • 5. Na našom prvopočiatku bola známa mnohorozmernosť života ktorá približuje duše k zdokonaleniu sa vo svete JAVI.

zjednodušené preklady:

“myšlienkou vieme stvoriť pozemskú formu života”
MYŠLIENKA – NOVÝ ŽIVOT – TVORENIE – POČIATOK

muž a žena v staroslovienksej bukvici

Zaujal ťa tento článok? Vyzdielaj ho na sociálnych sieťach.

- s láskou Majo (tanečník a tréner)

Please follow and like us:

Leave a Reply

  • V posledom čase si navnímavám univerzálny zákon vesmíru , ktorý hovorí, že to čo by človek robil najradšej z celého srdca ba dokonca aj zadarmo a celý deň, to sú vačšinou tie aktivity, ktoré ho môžu najlepšie živiť. I pre mňa je to ťažko uchopiteľné. Ku splneniu svojích cieľov vedie kľukatá cesta, ale keď človek po niečom naozaj túži, celý vesmír sa spojí, aby sa to mohlo uskutočniť. Majo Floorripper
Facebook
Facebook
Google+
http://www.floorripper.com/?p=2345">
SHARE
YOUTUBE
YOUTUBE